logo-thh

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Huy Hoàng

Địa chỉ: GH226 & GH227 Khu Dân cư Hồ Đá mới - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng

Website: thanhhuyhoang.com - Email: thanhvt@thanhhuyhoang.com - Tel: 0225.8830.572

Cho thuê xe nâng

Cho thuê cẩu chuyên dụng & Cẩu tự hành

cho thuê xe cắt kéo

sửa chữa xe nâng

Chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng, xe cẩu tại Hải Phòng

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 20 tấn

Cho thuê xe nâng 13.5 tấn

Cho thuê xe nâng 11.5 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê cẩu chuyên dụng

Cho thuê cẩu 50 tấn

Cho thuê cẩu 100 tấn

Cho thuê cẩu 150 tấn

Cho thuê cẩu tự hành

Cho thuê cẩu tại Hồng Bàng Hải Phòng giá rẻ

Cho thuê cẩu tự hành 5 tấn

Cho thuê cẩu tự hành 10 tấn

Cho thuê cẩu tự hành 15 tấn

Cho thuê xe boomlift

Cho thuê xe boomlift 16M

Cho thuê xe nâng người 20M

Cho thuê xe nâng người 40M

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe nâng người 8M

Cho thuê xe nâng người 12M

Cho thuê xe cắt kéo 18M

Sửa chữa xe nâng điện

Sửa chữa xe nâng dầu

Sửa chữa xe nâng 3 tấn

Sửa chữa xe nâng 7 tấn

Sửa chữa xe nâng 11.5 tấn

Sửa chữa xe cẩu

Sửa chữa máy công trình

Bán và thay lốp xe nâng

Cho thuê lao động phổ thông

Cho thuê lao động thời vụ

Cung cấp dịch vụ xếp dỡ

Cung cấp công nhân bốc vác

Cho thuê công nhân xếp dỡ

Cho thuê công nhân thời vụ

Cho thuê lao động ngắn hạn

Cho thuê nhân công giá rẻ

Tin mới nhất

0912424738