Công ty Thành Huy Hoàng cho thuê xe nâng tại Hải Phòng

Công ty Thành Huy Hoàng cho thuê xe nâng tại Hải Phòng với nhiều loại xe trọng tải nâng từ 2,5 tấn đến 25 tấn.