Thay dầu xe nâng tại Hải Phòng

Kiểm tra và thay dầu thường xuyên là một phần không thể thiếu trong quá trình bảo dưỡng xe nâng cơ bản. Thông thường đối với xe nâng chạy dầu thì nhà sản xuất sẽ khuyến nghị các bạn thời gian cần thay dầu đối với từng bộ phận cho xe nâng. Khi nào nên thay dầu cho xe nâng ? Bạn đã bao giờ…

0 Comments